Wydatki z budżetu gminy związane uchodźcami z Ukrainy

4 04 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w gminie Konopiska przebywa 180 osób z Ukrainy.

Na podstawie zgłoszeń, jakie otrzymaliśmy od mieszkańców gminy Konopiska informujemy, że w domach prywatnych przebywa obecnie 148 osób z Ukrainy, w tym 70 osób dorosłych i 78 dzieci. W placówkach gminnych (OSP: Aleksandria, Rększowice, świetlica w Korzonku, mieszkanie nauczyciela przy szkole podstawowej w Łaźcu) zakwaterowanych jest łącznie 24 osoby, w tym 8 dorosłych i 16 dzieci. W jednostce OSP Konopiska przebywa 8 osób, 3 dorosłych i 5 dzieci. W okresie od 16 marca do 30 marca 2022 r. nadano 227 PESLI i zrobiono 159 zdjęć w urzędzie gminy Konopiska, obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od dnia 24 lutego 2022 r., w związku ze zbrojną agresją wojsk rosyjskich.

Łączna kwota wydatków z budżetu gminy związana m.in z przygotowaniem gminnych placówek do przyjęcia uchodźców od 4 marca do 31 marca 2022 r. wynosi 82 692,80 zł w tym między innymi:  koszty zakwaterowania i wyżywienia w gminnych obiektach 69 726,22 zł,  koszty transportu  5 611,00 zł, koszty oświaty 5 118,58 zł.

Ponadto gmina Konopiska włączyła się solidarnie w akcję powiatu częstochowskiego, który wspólnie ze wszystkimi 16 gminami dokonał zakupu i przetransportował pomoc materiałową dla ukraińskiej obrony terytorialnej. Rada Gminy Konopiska w podjętej uchwale przeznaczyła na ten cel 10 000,00 zł.

Referat Spraw Obywatelskich

do góry