Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030

2 11 2023 #Urząd

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273.) oraz uchwałą nr 454/LVIII/2023 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Konopiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 3 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. (termin ustalony na min. 35 dni) lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
    (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 15:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 28 listopada 2023 roku klikając w poniższy link: https://forms.office.com/e/3QZM39Hi1R. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

 

Wójt Gminy Konopiska

Jerzy Żurek

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030
ilość pobrań: 65
ZARZĄDZENIE NR 83/2023 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030 437,68KB zobacz
pdf Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030 - projekt do konsultacji
ilość pobrań: 231
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2024-2030 - projekt do konsultacji 5,86MB zobacz

do góry