Wybory do sejmu i senatu 2023 r.

29 08 2023 #Urząd

1. Kalendarz wyborczy - dostępny w załączniku

2. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? 

https://www.pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

3. Uprawnienia osób niepełnosprawnych - dostępny w załączniku

4. Obwody i okręgi wyborcze

 https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=961&x=139&y=20

5. ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości - dostępne w załączniku

6. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych - dostępne w załączniku

7. Pozostałe informacje:

 https://www.pkw.gov.pl/ oraz na BIP Urzędu Gminy - link

Kategoria: Powiązane pliki [13]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ilość pobrań: 58
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 333,78KB zobacz
pdf Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa
ilość pobrań: 54
Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 289,12KB zobacz
pdf Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa
ilość pobrań: 54
Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa 270,14KB zobacz
pdf Zgloszenie zamiaru korespondencyjnego
ilość pobrań: 64
Zgloszenie zamiaru korespondencyjnego 137,82KB zobacz
pdf Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym
ilość pobrań: 51
Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym 206,66KB zobacz
pdf ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
ilość pobrań: 48
ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 113,33KB zobacz
pdf Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
ilość pobrań: 113
Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych 223,18KB zobacz
pdf Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
ilość pobrań: 38
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania 50,18KB zobacz
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
ilość pobrań: 61
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 40,39KB zobacz
pdf Wniosek o zmianę miejsca głosowania
ilość pobrań: 54
Wniosek o zmianę miejsca głosowania 35,24KB zobacz
pdf Klauzula informacyjna RODO
ilość pobrań: 38
Klauzula informacyjna RODO 602,96KB zobacz
pdf POSTANOWIENIE NR 140/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
ilość pobrań: 118
POSTANOWIENIE NR 140/2023 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 373,48KB zobacz
docx Druk do wypłaty diety za udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r.
ilość pobrań: 46
Druk do wypłaty diety za udział w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym w dniu 15 października 2023 r. 14,58KB -

do góry