Warsztaty - Prawo Dostępności

14 09 2023 #Urząd

W dniu 13 września 2023 roku, o godzinie 15:00 miały miejsce warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości na temat prawa do dostępności. Podczas tego wydarzenia reprezentanci PFRON Dyrektor Oddziału Śląskiego Jan Wroński oraz Tomasz Kępista, omawiali kwestie związane z dostępnością oraz obowiązkami podmiotów publicznych wynikającymi z ustawy z 19 lipca 2019 roku dotyczącej zapewnienia dostępności oraz skarg na brak dostępności ze strony podmiotów publicznych. Spotkanie miało charakter interaktywnej rozmowy z uczestnikami.
Inicjatorem i organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół "Prometeus" we współpracy z PFRON Warszawa.

Warsztaty z dostępności Warsztaty z dostępności Warsztaty z dostępności Warsztaty z dostępności

do góry