SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach realizuje opiekę koordynowaną

26 03 2024 #Urząd

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach realizuje opiekę koordynowaną w zespole:

  • lekarz rodzinny
  • pielęgniarka
  • dietetyk
  • lekarze specjaliści -obecnie: diabetolog oraz wkrótce: pulmonolog   i kardiolog
  • koordynator  będący łącznikiem pomiędzy  pacjentem, a ośrodkiem i lekarzem 

 

Jeżeli jesteś zapisany do lekarza rodzinnego w SP ZOZ  Gminnym Ośrodku Zdrowia  w Konopiskach możesz zostać objęty opieką koordynowaną.

Twój Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić badania specjalistyczne odpowiednie do Twojego stanu zdrowia

Na podstawie kompleksowego wywiadu lekarz dobierze odpowiednią diagnostykę, a jeśli będzie trzeba ,skonsultuje  wyniki ze specjalistą .

Zostaniesz również skierowany do dietetyka.


Obecnie ( marzec 2024r.) Ośrodek oferuje opiekę koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie

  • cukrzyca insulinozależna
  • cukrzyca insulinoniezależna

Twój lekarz rodzinny będzie mógł zlecić potrzebne w diagnostyce i leczeniu badania specjalistyczne:

DIABETOLOGA

  • USG  Doppler tętnic szyjnych i żył kończyn dolnych
  • Albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR  (wskaźnik albumina/ kreatynina w moczu)

Zyskujesz wygodę, czas, bezpieczeństwo, dostępność. 

Dla kardiologa Ośrodek Zdrowia  zakupił  do badań -  Rejestrator ciśnieniowy Holter

Dla  pulmonologa Ośrodek Zdrowia zakupił do badań Spirometr do badań sprawności płuc.

SPZOZ GOZ Konopiska

Plakat

do góry