Ogłoszenie o pracy - roboty publiczne

2 02 2023 #Urząd

Urząd Gminy w Konopiskach zatrudni osoby chętne do pracy w ramach robót publicznych, na stanowisko robotnika gospodarczego. Do obowiązków pracowników będzie należało między innymi utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych, gminnych terenach zielonych, drobne remonty.

Wymagania:

  • status osoby bezrobotnej,
  • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku robotnika gospodarczego,
  • wiek od 35 do 44 lat,
  • pozostawanie bez pracy poniżej 12tu miesięcy.

Warunki zatrudnienia:

  • umowa o pracę na 9 miesięcy w pełnym wymiarze,
  • wynagrodzenie zasadnicze 3500,00zł brutto, dodatek stażowy do 20% wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw „13” ka, fundusz socjalny, nagrody za zaangażowanie w pracy, ekwiwalent za ubrania robocze.

Kandydatów prosimy o składanie podań osobiście w kancelarii urzędu lub przesłanie na adres: ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, do 7-go lutego b.r.

do góry