Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego

20 03 2024 #Urząd

20 marca 2024  roku, została złożona oferta przez Fundację Dzieci Wuja Toma w Aleksandrii Drugiej, na realizację zadania publicznego pt.  „Lato 2024 - hipoterapia” z zakresu:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Zainteresowane osoby prawne i fizyczne mogą zgłaszać pisemne uwagi nt. przedstawionej oferty do dnia 27 marca 2024 r., pod adresem: 

Urząd Gminy, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5 lub na adres e-mail: sekretariat@konopiska.pl, (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

Referat Spraw Obywatelskich

Urzędu Gminy Konopiska

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Treść oferty
ilość pobrań: 21
Treść oferty 5,35MB zobacz

do góry