II sesja Rady Gminy Konopiska

14 05 2024 #Urząd

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zawiadamiam, że dnia 
20 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 1400 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopiska (Konopiska ul. Lipowa 5) odbędzie się II sesja Rady Gminy Konopiska 
z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska.
 8. Powołanie stałych Komisji Rady Gminy Konopiska:
  1. zgłaszanie kandydatów do składów komisji,
  2. ukonstytuowanie się komisji i dokonanie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji,
  3. podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  4. podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Konopiska i ustalenia ich składów osobowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska.
 10. Sprawy różne i zapytania.
 11. Zakończenie obrad.

  

                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Konopiska

  /-/  mgr Agnieszka Chmielewska

do góry