SENIOR +

Senior

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, na podstawie umowy nr 662/2023/Senior+/M1, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim a Gminą Konopiska. 

Zadanie publiczne zakłada doposażenie Domu seniora w Konopiskach jako placówki dziennej, tworząc 24 miejsca. Ośrodek będzie spełniał minimum standardu dla takiej placówki tj. będzie posiadał:

  1. Dwa pomieszczenia ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, jadalni;
  2. Pomieszczenia kuchenne, wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku;
  3. Pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżankę, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń;
  4. Pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,  pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia;
  5. Pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania,
  6. Pokój zabiegowo-pielęgniarski
  7. Pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami,
  8. Łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem.

Cały budynek jest pozbawiony barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, posiada udogodnienia jak windę, dodatkowe uchwyty i krzesełka w łazienkach, szerokie drzwi, brak progów.

Po zakończeniu inwestycji uruchomiony zostanie pierwszy w gminie Konopiska Dom Seniora, który będzie funkcjonował jako ośrodek wsparcia osób starszych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Utworzony Dom Seniora umożliwi osobom w podeszłym wieku realizowanie zainteresowań i pasji, a także skorzystanie z zajęć o charakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Przyznanie miejsca w powstałym Domu Seniora będzie odbywać się na podstawie regulaminu i deklaracji pobytu.

Senior+

do góry