Program grantowy dla KGW "Eko-gospodyni"

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowani to 100 tys. złotych!

Dofinansowanie można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekty składane w Programie grantowym mogą dotyczyć m.in.:

  1. organizacji warsztatów ekologicznych i przyrodniczych,
  2. organizacji działań mających na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne (np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych itp.),
  3. organizacji szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej,
  4. organizacji działań dotyczących oszczędzania oraz racjonalnego wykorzystywania wody i energii,
  5. organizacji przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody i innych działań w zakresie edukacji ekologicznej.
  6. doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt, przedmioty, urządzenia niezbędne do promowania działań proekologicznych w ich środowiskach lokalnych,
  7. doposażenia Kół Gospodyń Wiejskich w sprzęt umożliwiający organizację wydarzeń przyjaznych środowisku,

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Generator wniosków do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 23:59

Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone do dnia 15 września 2023 r.

Więcej szczegółów:
https://www.pomaganie-krzepi.pl/1897,kgw?tresc=15041

 

do góry