Zgnilec amerykański pszczół - Gmina Konopiska obszarem zapowietrzonym

26 08 2022 #Rolnictwo #Urząd

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu Częstochowskiego  ( Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2022r. poz. 5274) za obszar zapowietrzony uznaje się teren miejscowości:  Wygoda, Wąsosz, Walaszczyki, Łaziec, obszar miejscowości Konopiska ograniczony w następujący sposób: od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Przejazdową wzdłuż ul. Przejazdowej do skrzyżowania ul. Kwiatowej z ul. Klonową a następnie wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania ul. Przejazdowej z ul. Leśną skąd do posesji nr 24 na ul. Śląskiej a następnie wzdłuż ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Jowisza aż do ul. Jarzębinowej na północ od miejscowości Rększowice.

Na terenie wyznaczonego obszaru zapowietrzonego zostały wprowadzone zakazy mające na celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się tej groźnej dla pszczół choroby:

  • zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece - bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie,
  • zakazuje się organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego do czasu uchylenia rozporządzenia.

Zgnilec amerykański pszczół jest groźną, zaraźliwą chorobą czerwiu pszczelego, powodującą duże straty w pasiekach. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 1421), wymienia ją jako chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania. Likwidacja tej choroby zależy od szybkiego podjęcia szeregu restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczeń rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Ustanowienie rozporządzeniem obszaru zapowietrzonego oraz określenie zasad zachowania hodowców na tych terenach jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zwierząt w trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf ROZPORZĄDZENIE PLW w Częstochowie NR 1 2022 w sprawie zwalczania AFB.pdf
ilość pobrań: 93
ROZPORZĄDZENIE PLW w Częstochowie NR 1 2022 w sprawie zwalczania AFB.pdf 1,44MB zobacz
pdf Mapa obszaru zapowietrzonego.pdf
ilość pobrań: 106
Mapa obszaru zapowietrzonego.pdf 788,97KB zobacz

do góry