Świadczenia dla Obywateli Ukrainy - ZUS

16 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, ZUS będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny:

  1. Świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+;
  2. Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO);
  3. Dofinansowanie pobytu w żłobku;
  4. Świadczenie z programu Dobry Start (300+).

 Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Ważne!
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

  1. Polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  2. Adres mailowy osoby,
  3. Polski numer telefonu,
  4. Numer rachunku bankowego w Polsce. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem:
PL - https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-finansowe-dla-obywateli-ukrainy-ktorzy-maja-pod-opieka-dziecko/4499134
UKR - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

do góry