Spełniamy marzenia

18 10 2021 #Pomoc społeczna #Urząd

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyk”, działająca w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, będzie w okresie 1.10.2021 – 31.12.2021 realizatorem projektu socjalnego „Spełniamy marzenia”. Na projekt ten otrzymano dotację w kwocie 17 600,00 zł przyznaną przez  Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/36/4/2021 z dnia 20 września 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach  konkursu ”Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku”.

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Konopiska:

  • zajęcia tematyczne powadzone przez wychowawców;
  • zajęcia z elementami socjoterapii;
  • zajęcia z profilaktyki uzależnień;
  • trening umiejętności społecznych;
  • gimnastyka korekcyjna;
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
  • zajęcia wyrównujące dostęp do nowoczesnych technologii – robotyka (m.in. z wykorzystaniem robotów Genibot, Ozobot oraz Doc Bot);
  • zajęcia rozwijające kreatywność – grafika.

Zakupiona zostanie również żywność do przygotowywania posiłków, materiały plastyczne na zajęcia grafiki, robot wraz z oprogramowaniem na robotykę oraz książki i komiksy na zajęcia tematyczne.

Dla rodziców dostępne będzie bezpłatne indywidualne poradnictwo udzielane przez psychologa (w piątki w godz. 15.00-19.00) oraz terapeutę uzależnień (w poniedziałki godz. 13.00-19.00, wtorki godz. 13.00-17.00). Termin poradnictwa można zarezerwować pod numerem telefonu +48 511 199 778.

Ponadto dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat będą mogli wziąć udział w bezpłatnych wyjazdach edukacyjnych:

  • Górny Śląsk w dniu 30 października 2021r.: zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu, Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu oraz Palmiarni w Gliwicach (oprowadzanie z przewodnikiem) i Parku Chopina;
  • Dolny Śląsk w dniu 4 grudnia 2021r.: zwiedzanie Wrocławia – rynek (ratusz, kamieniczki „Jaś i Małgosia”, plac Solny, Jatki), Wrocławskie ZOO i Afrykanarium, Ostrów Tumski (wieczorny spacer i obserwowanie zapalania gazowych lamp przez latarnika).

W dniu 6 listopada 2021r. dzieci wraz z rodzicami będą mogły uczestniczyć w pieszej wycieczki po szlakach turystycznych rezerwatów „Zielona Góra” i „Góry Sokole” (Jura Krakowsko – Częstochowska).

Powyższe zajęcia i wyjazdy skierowane są w pierwszej kolejności do dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce, wymagającej opieki, zagospodarowania czasu wolnego, oddziaływań wychowawczych, socjoterapeutycznych, profilaktyki uzależnień.

Zapisów na zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne należy dokonywać w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk w Konopiskach ul. Sportowa 7a (przy nowej Hali Sportowej) – liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji można uzyskać od wychowawców pod numerem telefonu +48 511 199 778. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00.

 Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

do góry