REZERWA OŚWIATOWA 2021 DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RĘKSZOWICACH

26 11 2021 #Kultura i Edukacja #Urząd
Rezerwa oświatowa 2021 - Rększowice
 

Uzyskana kwota: 74 696,00  zł. Ze środków uzyskanych w ramach finansowego wsparcia szkoła została wyposażana w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. W ramach tego zadania Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rększowicach wnioskowała o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej. Zakupione pomoce dydaktyczne wzbudziły ogromne zainteresowanie, wpłynęły na atrakcyjność lekcji i większą aktywność uczniów. Nowa pracownia przedmiotów przyrodniczych wpłynęła znacząco na zmianę rzeczywistości szkolnej w nauczaniu biologii, chemii, fizyki i geografii poprzez budowanie zaplecza badawczego, narzędzi dydaktycznych i narzędzi oceny.

REZERWA OŚWIATOWA 2021 DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W RĘKSZOWICACH

do góry