Program "Poznaj Polskę"

25 05 2023 #Urząd

Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” - dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Konopiska

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele wyjadą na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel Gmina Konopiska otrzymała 107 595 zł z  Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach 18 wycieczek edukacyjnych uczniowie będą odkrywać bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju. Program cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę. Planując wycieczkę, uczniowie i nauczyciele mogli wybierać spośród 760 miejsc na mapie Polski w ramach 4 obszarów edukacyjnych: 

  • Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
  • Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, 
  • Kultura i dziedzictwo narodowe,
  • Największe osiągnięcia polskiej nauki.  

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów - odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej. 

WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "POZNAJ POLSKĘ"

Nazwa szkoły

Całkowita kwota wycieczki
(plan na 2023)

Wnioskowana
i otrzymana kwota dotacji

Wkład własny uczestników wycieczki

SZKOŁA PODSTAWOWA W ALEKSANDRII

6700

5000

1700

5395

4316

1079

6495

5000

1495

5458

4366

1092

Razem

24048

18682

5366

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWŁA II W ŁAŹCU

18750

15000

3750

6250

5000

1250

Razem

25000

20000

5000

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W JAMKACH-KORZONKU

18750

15000

3750

6250

5000

1250

Razem

25000

20000

5000

SZKOŁA PODSTAWOWA W HUTKACH

7340

5000

2340

7005

5000

2005

Razem

14345

10000

4345

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KONOPISKACH

5672

4537

1135

6230

4984

1246

5791

4632

1159

6230

4984

1246

6205

4964

1241

6015

4812

1203

Razem

36143

28913

7230

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RĘKSZOWICACH

7900

5000

2900

8750

5000

3750

Razem

16650

10000

6650

Razem Gmina Konopiska

141186

107595

33591

 

Referat Oświaty i Sportu Urzędu Gminy Konopiska

do góry