Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021

16 11 2021 #Pomoc społeczna #Urząd

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Konopiska działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

do góry