PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

15 11 2021 #Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Godziny funkcjonowania:

Poniedziałek: 7.00-13.00
Środa: 11.00- 17.00
Piątek: 7.00 do 13.00

Tel. kontaktowy: (34)3282584 (przed dostarczeniem odpadów na PSZOK prosimy o wcześniejszy kontakt)

Punkt zlokalizowany jest przy ul. Przemysłowej 20 w Konopiskach. 

do góry