Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej porucznikowi Leonowi  Kołodziejczykowi

26 09 2022 #Urząd

"BYŁ TAKI WRZESIEŃ…"

      W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach w dniu 16 września odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pierwszemu kierownikowi Szkoły Powszechnej w Hutkach, w  latach 1926 - 1939, porucznikowi Leonowi Kołodziejczykowi. Tablica została ufundowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska i absolwenta szkoły, pana Edwarda Bałdygę. Niewątpliwie wydarzenie to na zawsze zapisze się na kartach historii wsi Hutki.
       Należy podkreślić, że w tym dniu odwiedziło nas wielu szacownych gości PP.: Urszula Giżyńska - naczelna redaktor Gazety Częstochowskiej reprezentująca Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego - Szymona Giżyńskiego, Starsza Wizytator Anna Gamalczyk reprezentująca Kuratorium Oświaty w Katowicach, Radni Powiatu Częstochowskiego - Joanna Tekiela i Mieczysław Chudzik, Wójt Gminy Konopiska - Jerzy Żurek, Z-ca Wójta Gminy Konopiska - Iwona Lisek, Przewodniczący Rady Gminy Konopiska - Edward Bałdyga, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Jadwiga Majdzik, Wicedyrektor RODN WOM w Częstochowie - Grażyna Bochenkiewicz, Ksiądz Proboszcz Parafii w Rększowicach - Sebastian Ciastek, Dyrektorzy szkół, przedszkola i instytucji kulturalnych Gminy Konopiska, Prezes OSP w Hutkach - Damian Marchefka, Sołtys sołectwa Hutki - Sonia Marchefka, Przewodnicząca KGW w Hutkach - Anna Bałdyga, Pani Barbara Herba, przedstawiciele rodziców i społeczności Hutek. Jednakże szczególnymi gośćmi były córki pana Leona Kołodziejczyka: Teresa Kołodziejczyk i Alicja Kołodziejczyk.

        Uroczystość została zainaugurowana Mszą Świętą odprawioną przez ks. Sebastiana Ciastka - proboszcza Parafii N.S.P.J. w Rększowicach, w której udział wzięli wszyscy zebrani. Oprawę muzyczną przygotowała pani Katarzyna Stajner. Mszę świętą uświetniła obecność pocztów sztandarowych ZSP w Hutkach i druhów strażaków OSP Hutki..

            Po mszy głos zabrał fundator tablicy pan Edward Bałdyga, który opowiedział w jaki sposób narodził się pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej, podkreślił rolę i wkład porucznika Leona Kołodziejczyka w rozwój edukacji i kultury w naszej miejscowości, zwrócił też uwagę na bohaterską śmierć bohatera uroczystości w czasie II Wojny Światowej. Kolejno wypowiadali się inni zaproszeni goście, na koniec głos zabrała jedna z córek bohatera uroczystości pani Alicja Kołodziejczyk, która wspominała losy swojego ojca oraz ich chwile z dzieciństwa spędzone w Hutkach, ponadto przekazała pani Dyrektor Tamarze Gwóźdź, bez której zaangażowania ta uroczystość nie mogłaby się odbyć, dokument z listopada 1938 roku, który opisywał przygotowania społeczności szkolnej i mieszkańców wsi Hutki do XX rocznicy Święta Nipodległości. Słowa pani Alicji były dla uczestników spotkania wspaniałą, żywą lekcją historii i patriotyzmu.

      Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. M. Kopernika zaprezentowali program artystyczny pod tytułem "Był taki wrzesień…”, który przedstawiał życie porucznika Leona Kołodziejczyka, jego edukację w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Częstochowie oraz czas, kiedy został pierwszym kierownikiem Szkoły Powszechnej w Hutkach (1926-1939) oraz jego żołnierską drogę i śmierć w obronie ojczyzny 3 września 1939 roku. Scenariusz opracowała Agnieszka Jakubowska, a oprawą muzyczną zajął się Dariusz Herman. Na szczególną uwagę zasługują nie tylko wspaniałe wystąpienia dzieci, ale także dekoracja, która została przygotowana przy pomocy i zaangażowaniu nie tylko nauczycieli, w tym Magdaleny Wolskiej-Majchrzak, ale także pana leśniczego Krzysztofa Wołczyka, dzięki któremu mogliśmy poczuć klimat lasu. Całość części artystycznej wzbogacał pokaz prezentacji multimedialnej pt. "Historyczne wspomnienia mieszkańców wsi Hutki”, mogła ona powstać dzięki osobie pani Barbary Herby, która prowadzi stronę internetową "Gmina Konopiska na historycznej fotografii” i jest "skarbnicą wiedzy” i popularyzatorką historii Gminy Konopiska. Podziękowania za pomoc należą się też dyrektorom innych szkół, którzy wspierali naszą inicjatywę. Warto też dodać, że podczas prezentacji części artystycznej wykorzystano sprzęt multimedialny, o który szkoła wzbogaciła się realizując Ogólnopolski Projekt "Laboratoria Przyszłości”.

         Organizacja i przygotowanie tego ważnego wydarzenia, jakim było poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci porucznika Leona Kołodziejczyka zintegrowało całą społeczność wsi Hutki, wiele osób w bardzo różny sposób przyczyniło się do uświetnienia tego dnia i nie sposób wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale do wszystkich kierujemy serdeczne podziękowania, jednocześnie zwracając uwagę na fakt, że takie wydarzenia mają olbrzymie znaczenie dla życia i historii każdej miejscowości. Odkrywanie i przypominanie historii wzbogaca życie społeczne, a młode pokolenie uczy szacunku dla życia i dzieła minionych pokoleń.

Agnieszka Jakubowska

 

do góry