Jubileusz 40-lecia działalności PZW w Konopiskach

28 10 2022 #Urząd

W sobotę 22 października 2022 r. odbyła  się impreza z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności PZW w Konopiskach. Wśród 44 zaproszonych gości byli obecni również: Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek, Prezes Okręgu PZW Eugeniusz Bugaj i Prezes Koła Blachownia Michał Zadylak oraz koledzy z zaprzyjaźnionych kół tj. Arte-Fish, koło „Budowlani”.

Na sali OSP Konopiska Wójt oraz Prezes okręgu pogratulowali uczestnikom wyników i okazałej rocznicy powstania Koła. Zostały wręczone medale zasłużonym działaczom, a Główny Zarząd PZW nadał Kołu PZW Konopiska odznakę „Za zasługi dla PZW”.

Po uroczystej części, przy wspólnym obiedzie wspominano działalność koła i omawiano dalsze kierunki jego rozwoju.

Koło PZW Konopiska kieruje szczególne podziękowania dla Pana Artura Brędzla za ufundowanie grilla oraz Pana Sebastiana Hurasa za zasponsorowanie zimnej płyty.

do góry