Indywidualne konta bankowe do opłacania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

12 01 2024 #Urząd

Urząd Gminy Konopiska informuje, że od 01.01.2023 roku podatnicy (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego posiadają INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE, na które obowiązani są dokonywać płatności z tytułu wyżej wymienionych podatków.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych należy wpłacać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego, który jest podany w nakazie płatniczym.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych należy wpłacać na konto podstawowe: nr 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych należy wpłacać na konto podstawowe: nr 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001.

do góry