Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Konopiskach

12 11 2021 #Kultura i Edukacja #Urząd

Tegoroczne Święto Niepodległości zgromadziło liczne grono mieszkańców, którzy w uroczysty sposób upamiętnili odzyskanie przez Polskę upragnionej niepodległości w 1918r.

Pod remizą OSP w Konopiskach spotkało się 16 pocztów sztandarowych z placówek oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele górników, gołębiarzy, przedstawiciele klubu sportowego LOT Konopiska, muzycy z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Konopiska, mażoretki z grupy „Szyk” działające przy GCKiS, członkinie KGW, Radni Gminy Konopiska, Sołtysi oraz władze gminy na czele z wójtem Jerzym Żurkiem i przewodniczącym Rady Gminy Edwardem Bałdygą.

Wspólny przemarsz do Kościoła Parafialnego w Konopiskach rozpoczął uroczysty czas. Rozpoczęta o godz. 10.00 msza święta uświetniona została występem Zespołu Śpiewaczego Gminy Konopiska. Msza w intencji Ojczyzny koncelebrowana była przez proboszcza ks. Eugeniusza Krzyśko, natomiast na zaproszenie proboszcza kazanie wygłosił ks. Jacek Szczecina – proboszcz parafii z Aleksandrii.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz w kierunku „Golgoty Konopisk”. Po drodze delegacja gminna oraz strażacka złożyły kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą Wojciecha Korwin-Szymanowskiego. Po dotarciu na miejsce pamięci Orkiestra odegrała hymn narodowy i nastąpiło odczytanie apelu poległych, którego dokonał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego Grzegorz Dyner.

Wójt Jerzy Żurek w towarzystwie Edwarda Bałdygi i Iwony Lisek rozpoczęli składanie kwiatów pod pomnikiem pamięci „Golgota Konopisk”. Wraz za nimi kwiaty i znicze składały przybyłe liczne delegacje. Proboszcz Eugeniusz Krzyśko poprowadził modlitwę za wszystkich, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.

Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.

Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek składa serdeczne podziękowania mieszkańcom za udział w gminnych uroczystościach oraz wszystkim, którzy uświetnili obchody Święta Niepodległości podkreślając bardzo liczny udział pocztów sztandarowych, zaangażowanie, Gminnego Zespołu Śpiewaczego, Młodzieżowej Orkiestry Dętej na czele z Kapelmistrzem Romanem Pełką i Mażoretek „Szyk”.

GCKiS

do góry