„Do Hymnu”

3 11 2022 #Urząd

25 lipca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło piątą edycję ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” dla szkół podstawowych z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polega on na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Szkoła Podstawowa w Aleksandrii zakwalifikowała się jako jedna z trzydziestu placówek województwa śląskiego.

W konkursie bierze udział 300 szkół z całego kraju, a przebiega on dwuetapowo. W pierwszym etapie 19 października, wykonaliśmy przed komisją konkursową w składzie: prof. dr hab. Aleksandra Paszek Trefon i prof. dr hab. Wiesław Delimat, trzy pieśni a`capella, które były rejestrowane. Drugi etap to przesłuchanie przez jury centralne nagrań prezentacji konkursowych Szkół wyłonionych w pierwszym etapie. Dokonanie oceny i wyłonienie Laureatów ogólnopolskich oraz wojewódzkich nastąpi na podstawie nagrań.

Dariusz Herman

Do Hymnu

do góry