• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

OGŁOSZENIE Nr PGN/2/2022 z dnia 06.04.2022r. dot. naboru deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe

6 04 2022 #Urząd #Źródła ciepła

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Konopiska w dniu 18 czerwca 2019r. Uchwały Nr 88/IX/2019 w sprawie przyjęcia Regulamin udzielania dofinansowania do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska, zawiadamia się, że w dniu 20.04.2022r. w godzinach od 7:00 do 13:00 zostanie przeprowadzony drugi nabór uzupełniający deklaracji na wymianę starych źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Konopiska oparte na paliwie gazowym, węglowym lub biomasie. 

Wnioski będą przyjmowane w kancelarii Urzędu Gminy w Konopiskach, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

Nabór deklaracji dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy zamierzają wymienić stare nieefektywne kotły na paliwo stałe na kotły gazowe kondensacyjne, węglowe lub na biomasę spełniające wymogi 5 klasy oraz dodatkowo spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu w terminie do 30.09.2022r. Wnioski dotyczące dofinansowania wymiany kotłów planowanych do wymiany po tym terminie, w tym naborze nie będą rozpatrywane.

Po zweryfikowaniu i zakwalifikowaniu złożonych deklaracji z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Zawarta umowa upoważnia do przystąpienia do wymiany starego źródła ciepła. Wydatki poniesione przez zawarciem umowy nie będą podlegały dofinansowaniu.

Dotacja będzie udzielana z przez gminę Konopiska ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 40% kosztów poniesionych na zakup i wymianę źródła ciepła,  jednak nie więcej niż 4 000,00 zł. Wypłata dotacji będzie realizowana po zakończeniu wymiany pieca, złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami.

Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska oraz na stronie internetowej  www.konopiska.pl.

 

Wójt Gminy Konopiska

    mgr inż. Jerzy Żurek

Konopiska, dnia 06.04.2022r.

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 1.2 Deklaracja uczestnictwa.pdf
ilość pobrań: 110
1.2 Deklaracja uczestnictwa.pdf 113,78KB zobacz
pdf 2. Wzor_umowy.pdf
ilość pobrań: 95
2. Wzor_umowy.pdf 116,62KB zobacz
pdf 3. Protokol_odbioru_koncowego.pdf
ilość pobrań: 194
3. Protokol_odbioru_koncowego.pdf 83,93KB zobacz
pdf 4. Wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf
ilość pobrań: 80
4. Wniosek_o_rozliczenie_dotacji.pdf 83,75KB zobacz
pdf Krok_po_kroku.pdf
ilość pobrań: 126
Krok_po_kroku.pdf 69,36KB zobacz

 

do góry