• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Świadczenie jednorazowe dla obywateli Ukrainy

16 03 2022 #Pomoc Ukrainie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od dnia 16 marca 2022r. przyjmuje wnioski obywateli Ukrainy o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Świadczenie to przysługuje każdemu obywatelowi Ukrainy,  który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy (tj. przekroczył granicę ukraińsko-polską) w związku z działaniami wojennymi, oraz obywatelowi Ukrainy posiadającemu Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do złożenia wniosku wymagany jest numer PESEL.

Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1.
Obsługa klientów odbywa się w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00-14.30, wtorki w godz. 7.00-16.30 oraz piątki w godz. 7.00-12.30.

Wzór wniosku umieszony jest w załączniku.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx UA_WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE.docx
ilość pobrań: 109
UA_WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE.docx 40,63KB -

do góry