• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Gmina Konopiska uruchomiła rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz Uchodźców.

28 03 2022 #Pomoc Ukrainie #Urząd

Nie pozostajemy obojętni na los uchodźców wojennych z Ukrainy.

Uruchamiamy rachunek bankowy, ponieważ chcemy udzielać długofalowej i skutecznej pomocy osobom uciekającym przed wojną i jej skutkami.

Liczy się każda wpłata, każda złotówka!

Darowizny przekazane na wskazany rachunek zostaną w całości wykorzystane na niezbędne zakupy i pomoc na rzecz uchodźców
z Ukrainy. 

Wpłaty można przekazywać na rachunek:

nr 88 8273 0006 2000 0000 0172 4813

Numer IBAN: PL88 8273 0006 2000 0000 0172 4813

Kod BIC/SWIFT:  POLUPLPR

z dopiskiem „darowizna-Ukraina”

do góry