Wybory samorządowe 2024r. Kto, gdzie i kiedy zagłosuje?

8 02 2024 #Urząd

W poniedziałek 29 stycznia opublikowane zostało rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych w 2024r. Wiemy już, że odbędą się one 7 kwietnia i znamy kalendarz wyborczy.

Od 2018 roku radnych gminy, powiatu i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybieramy co pięć lat. Do 2018 r. kadencja organów samorządowych była krótsza i trwała 4 lata. Radni mogą ubiegać się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach natomiast wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, tylko raz. Przepisy te dotyczą kadencji, które rozpoczęły się w 2018 r., czyli kadencja 2018-2023 jest pierwszą, która liczy się do maksymalnie dwóch kadencji. Dlatego  wójtowi, burmistrzowie czy prezydenci piastujący swój urząd  od wielu kadencji mogą raz jeszcze ubiegać się o tę funkcję.

W czasie wyborów samorządowych mieszkańcy zdecydują o tym, kto zostanie ich przedstawicielem w organach jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w kwietniu, mieszkańcy Gminy Konopiska  uprawnieni do głosowania zdecydują  o składzie rady gminy (15 radnych), rady powiatu (25 radnych w całym organie, w tym 4 pochodzących z  Gminy Blachownia i Konopiska), rady sejmiku województwa (łącznie 45 osób, okręg nr 6 obejmujący Częstochowę, powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski będzie reprezentowało 5 radnych), a także wybiorą wójta gminy.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2024r. Nr 6/2024 Komisarz Wyborczy w Częstochowie I  zmienił  podział Gminy Konopiska na okręgi wyborcze w związku ze zmieniającą się liczbą mieszkańców w niektórych miejscowościach, kierując się zasadą proporcjonalności.

W wyborach samorządowych zasada obliczania normy reprezentacyjnej jest określona w art. 419 § 2  Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z tym artykułem, w uproszczeniu, podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala komisarz wyborczy według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady  i następujących  zasad:

  1. Ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;
  2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt. 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa ustaloną liczbę radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza.

W wyniku tych zmian mandat radnego utraciło sołectwo Łaziec a zyskało sołectwo Aleksandria Druga, które będzie wybierało dwóch radnych. Wiąże się to po pierwsze z tym, że obecnie mieszkańcy Łaźca wybiorą jednego radnego wspólnie z mieszkańcami Wąsosza i głosować będą w obwodzie nr 10 w Szkole Podstawowej w Łaźcu ( mieszkańcy Łaźca) oraz obwodzie nr 13 w siedzibie OSP Wąsosz-Łaziec ( mieszkańcy Wąsosza). Ponadto sołectwo Aleksandria Druga podzielone jest na dwa okręgi. Okręg nr 1 to ulice: Bociania, Gościnna, Graniczna, Gwiezdna, Księżycowa, Mostowa, Podgranicze, Poprzeczna, Sosnowa i Żurawia, okręg nr 2 to ulice: Dworska, Miodowa, Orlika numery nieparzyste, Piękna, Słoneczna, Strażacka i Zielona. Mieszkańcy obu okręgów głosują w obwodzie nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii.

W wyborach samorządowych może oddać głos każdy obywatel, który:

  • ma ukończone 18 lat najpóźniej w dniu głosowania,
  • na stałe zamieszkuje na obszarze gminy, powiatu, województwa, gdzie działa wybierany organ,
  • posiada czynne prawo wyborcze.

Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania. W niektórych przypadkach zagłosujemy korespondencyjnie lub ustalimy pełnomocnika.

Będzie można również głosować w miejscu w którym się mieszka, ale nie jest się zameldowanym  pod warunkiem, że zaktualizujemy swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można to zrobić, składając odpowiedni wniosek do urzędu gminy właściwego dla adresu stałego zamieszkania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaniemy uwzględnieni w obwodzie do głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania. We wniosku, poza danymi identyfikacyjnymi: nazwiskiem, imieniem (imionami), nr PESEL, trzeba złożyć oświadczenie co do adresu zamieszkania.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował, skorzystaj z usługi dostępnej na stronie www.gov.pl.

Poniżej linki do stron z bieżącymi informacjami na temat wyborów:
https://czestochowa.kbw.gov.pl/
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl
https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=977&x=139&y=22

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

Można tam znaleźć kalendarz wyborczy, obwieszczenia o obwodach i okręgach, informacje o komitetach wyborczych i inne komunikaty.

 Barbara Ankowska-Lis
Sekretarz Gminy Konopiska

do góry