• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

3 08 2022 #Urząd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach przypomina, iż z dniem 1 lipca b.r. zmieniły się zasady nabywania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Nowelizacja ustawy  z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) wprowadziła zapis, że  wniosek o w/w. świadczenie składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. W przypadku uchybienia terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

do góry
top_baner