Mogę więcej

15 10 2021 #Pomoc społeczna #Urząd

W ramach dofinansowania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyk” w Konopiskach realizowany jest projekt Mogę więcej. Od lipca mieszkańcy gminy Konopiska mogą korzystać z wielu bezpłatnych, atrakcyjnych działań. Zadania skierowane są przede wszystkim dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W okresie wakacyjnym odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym: bajkoterapia z elementami teatru lalek i ożywionej formy, prowadzona przez aktorkę teatru Adama Mickiewicza z Częstochowy, choreoterapia z elementami biodanzy, prowadzona przez psychologa.

Ponadto, dzieci uczestniczyły w 3-dniowej wycieczce do Łodzi i Torunia, gdzie odwiedziły m. in.: Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu.

Dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców zrealizowano integracyjne warsztaty stolarskie, warsztaty kulinarne z dietetykiem, warsztaty tworzenia witrażu, cykl pieszych wycieczek leśnych z elementami surwiwalu w pobliskich nadleśnictwach.

Aktualnie w Placówce, w ramach powyższego projektu, prowadzone są: warsztaty tworzenia komiksów, warsztaty edukacyjno-zawodowe, warsztaty kulinarne z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich. Niebawem odbywać się będą: terapia racjonalnego zachowania, zajęcia łucznicze, warsztaty radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla dzieci, młodzieży i rodziców z policjantem, strażakiem, interwentem kryzysowym, psychologiem oraz terapeutą uzależnień.

Więcej informacji w Placówce lub pod nr tel. 511 199 778.

Justyna Imiołczyk
koordynator projektu

do góry
top_baner