• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Indywidualne konta bankowe do opłacania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

7 02 2023 #Urząd

Urząd Gminy Konopiska informuje, że od 01.01.2023 roku podatnicy (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego posiadają INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE, na które obowiązani są dokonywać płatności z tytułu wyżej wymienionych podatków.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych należy wpłacać na INDYWIDUALNY numer rachunku bankowego, który będzie podany w nakazie płatniczym.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych należy wpłacać na konto podstawowe: nr 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych należy wpłacać na konto podstawowe: nr 40 8273 0006 2001 0000 0172 0001.

Opłatę za wywóz nieczystości należy wpłacać na dotychczasowy nr konta: 87 8273 0006 2000 0000 0172 2503

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Konopiska nr 126/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. oraz na podstawie art. 210 § la ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn.zm.) decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, winna zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

W związku z powyższym nakazy płatnicze nie będą posiadały własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej do jej wydania.

do góry