• UE
 • Tłumacz języka migowego
 • BIP

Dodatki dla gospodarstw domowych ogrzewanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, biomasą, skroplonym gazem LPG, olejem opałowym

21 09 2022 #Urząd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że w dniu 20 września b.r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967).

 

Zgodnie z w/w. ustawą gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o dodatek jeżeli głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3)  kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatkowe informacje:

 • wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. (wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpoznania);
 • przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem;
 • w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania;
 • dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
 • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Wnioski można złożyć:

 •  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (przyjmowanie wniosków: poniedziałek, środa, czwartek 7.00-14.30, wtorek 7.00-16.30 oraz piątek 7.00-12.30)
 • wrzucając do skrzynek pocztowych zawieszonych na ścianach przy wejściu do siedzib GOPS przy ul. Lipowej 1 oraz ul. Sportowej 1 (budynek biblioteki)
 • przesyłając listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska ul. Lipowa 1;
 • przesyłając za pośrednictwem ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), adres skrytki: /6u34g6xopt/skrytka

 

Wzór wniosku oraz klauzura RODO do pobrania w załącznikach.

 

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf Klauzula RODO do wniosku
ilość pobrań: 43
Klauzula RODO do wniosku 87,25KB zobacz
pdf Wzór wniosku
ilość pobrań: 64
Wzór wniosku 0,95MB zobacz

do góry