Dodatek węglowy

29 07 2022 #Urząd
W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców uprzejmie informuję, że rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym oczekuje na przyjęcie przez parlament i podpis Prezydenta RP.  W chwili obecnej żadne wnioski od mieszkańców nie mogą być jeszcze przyjmowane i rozpatrywane.
 
Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu RP:
 
Niezwłocznie po wejściu w życie przepisów wykonawczych i rozpoczęcia wypłaty w naszej gminie, poinformujemy o tym fakcie na stronie internetowej.
 
 
Barbara Ankowska-Lis 
Sekretarz Gminy Konopiska
 
 
/Na podstawie informacji Wydziału Polityki Społecznej UM/
do góry