Na czy polega praca leśnika?

3 11 2021 #Kultura i Edukacja #Urząd
 

Mało kto poprawnie zliczy,
czym zajmuje się leśniczy.
A wśród jego obowiązków
wiele pozostaje w związku
właśnie z lasem, który chroni
i przed złym turystą broni.
Strzeże też las przed szkodami,
które wyrządzamy sami.
Co dzień lasek swój przemierza,
by nakarmić w borze zwierza.
Za to wszystko dziękujemy
i przyjaciółmi lasu być chcemy. 

Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów. Ciekawie przekazane informacje dotyczące przyrody oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych najmłodszych, jednocześnie uczą ich odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Podczas realizacji tematów dotyczących „Lasu i jego mieszkańców” w ramach innowacji pedagogicznej „Przyjaciele przyrody” zaplanowałyśmy również spotkanie z leśnikiem. Nasze zaproszenie przyjęli Pan leśniczy Marcin Gibaszek i pan leśniczy Krzysztof Wołczyk z Nadleśnictwa Herby.

Podczas spotkania 26 października Panowie leśniczowie opowiadali dzieciom na czym polega praca leśnika, co to jest las, przedstawili plansze i naturalne okazy różnych gatunków drzew i krzewów leśnych, pokazali jak wygląda pomiar drewna i jego oznaczanie za pomocą specjalnego numeratora. Nie zabrakło też ciekawostek dotyczących mieszkańców lasu – lisa, borsuka, sarny, jelenia, dzika, zająca, dzięcioła czy sójki.

Przedszkolaki i uczniowie klas I –III bardzo angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali na stawiane im pytania oraz same zadawali wiele pytań dotyczących przyrody i pracy w lesie. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą dzieci.

Nie zabrakło też opowieści na temat bezpiecznego wypoczynku w lesie i o zasadach przeciwpożarowych, jakie w lesie obowiązują. Na zakończenie spotkania był czas na pamiątkowe zdjęcia w czapce leśnika i kasku drwala.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za interesujące zajęcia przyrodnicze.

 

Iwona Maj
Maria Wołczyk

do góry
top_baner