Dodatek węglowy - zmiany

25 11 2022 #Urząd

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy Konopiskach informujemy, że od dnia 3 listopada b.r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym. Zmiana ustawy przewiduje m.in.:

  • możliwość przyznania dodatku węglowego kilku gospodarstwom, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. Przyznanie dodatku węglowego w takim przypadku jest poprzedzone wywiadem środowiskowym;
  • możliwość przyznania dodatku węglowego osobie w gospodarstwie domowym także wtedy, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Również w tym przypadku przyznanie dodatku węglowego jest poprzedzone wywiadem środowiskowym.

Obszerniejsze wyjaśnienia można uzyskać w materiałach umieszczonych na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

 

Jednocześnie przypominamy, że wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2022 roku.

 

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

do góry