• UE
  • Tłumacz języka migowego
  • BIP

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno, olej opałowy, gaz LPG) - zmiany

25 11 2022 #Urząd

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od dnia 4 listopada b.r. obowiązuje nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zmiana ustawy spowodowała m.in.:

  • możliwość przyznania dodatku kilku gospodarstwom, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. Przyznanie dodatku  w takim przypadku jest poprzedzone wywiadem środowiskowym;
  • możliwość przyznania dodatku osobie w gospodarstwie domowym także wtedy, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Również w tym przypadku przyznanie dodatku jest poprzedzone wywiadem środowiskowym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o w/w. świadczenie można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi3

Odpowiedzi na wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia „gaz skroplony LPG” zostały zamieszczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-interpretacji-pojecia-gaz-skroplony-lpg .

Przypominamy, że wnioski o wypłatę dodatku należy składać do 30 listopada 2022 roku.

Magdalena Badora

Kierownik GOPS Konopiska

do góry