do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS

Funkcję Wójta Gminy Konopiska pełni mgr inż. Jerzy Żurek

Kompetencje i zadania wójta są określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r poz. 1515 z późniejszymi zmianami)

Do zadań Wójta należy w szczególności :

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Dane kontaktowe:

e-mail: