do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

04 czerwca 2020
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od lipca 2020 będzie realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” wspierającego członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

W pierwszej kolejności kwalifikowani będą do Programu opiekunowie osób niepełnosprawnych, które osiągną od 0-75 punktów wg Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej (FIM – The Functional Independence Measure) - karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM załączona jest poniżej (jest również dostępna w siedzibie GOPS – Konopiska ul. Sportowa 1). Dochody opiekuna oraz osoby niepełnosprawnej, a także pozostałych członków rodziny nie stanowią kryterium podczas kwalifikacji do Programu.

Opieka wytchnieniowa świadczona będzie bezpłatnie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, przy czym limit godzin w 2020 roku wynosi 240 godzin. Koszty świadczenia usługi pokrywane będą z Funduszu Solidarnościowego oraz środków własnych pochodzących z budżetu Gminy Konopiska.

Opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie opieki wytchnieniowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1. Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia)
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne (w przypadku osoby, która ukończyła 16 rok życia);
- kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM wypełnioną przez: lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 34 311 13 06 oraz 34 311 15 27.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 jest współfinansowana z Funduszu Solidarnościowego.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf karta wniosek opieka wytchnieniowa 20-06-04 14:47 142.14KB pobierz plik: karta wniosek opieka wytchnieniowa