do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Informacja

03 grudnia 2019
kategoria:
Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od stycznia do lipca 2020 roku mieszkańcy gminy Konopiska będą mogli skorzystać z bezpłatnych paczek żywnościowych otrzymanych z Banku Żywności w Częstochowie.

Aby zakwalifikować się do w/w. pomocy należy spełniać kryterium dochodowe:

 • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 • 1056 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn.zm.), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na paczki żywnościowe składają się takie artykuły spożywcze, jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Osoby chętne do skorzystania z tego rodzaju oferty mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach ul. Lipowa 1 do dnia 7 stycznia 2020r. Więcej informacji pod numerem telefonu 34 3282030.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska