do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Gratulacje

11 października 2019
kategoria:
Kultura i Edukacja

„Nauczyciel…
…to ktoś bardzo wyjątkowy,
kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć
i dociekliwy umysł do wypracowania
rzadkiej umiejętności zachęcania innych
do myślenia, marzenia, poznawania,
próbowania, działania!”
Beverly Conlin

Dzień Edukacji Narodowej, święto całej społeczności szkolnej, to szczególna okazja do złożenia podziękowań, wręczenia medali, odznaczeń, nagród tym wszystkim, którzy na co dzień pracują na rzecz polskiej edukacji. Najbardziej prestiżową nagrodę resortu oświaty, czyli Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała  pani mgr Ilona Ujma - dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konopiskach. Medal ten jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej jest przyznawana nauczycielom, którzy mają wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym m.in. w zakresie kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określanych w postawie programowej, rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, działań innowacyjnych, pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym. Nominowani nauczyciele przechodzą bardzo wnikliwą ocenę pracy dokonaną przez komisję powołaną przez kuratora oświaty oraz komisję ministerialną. Dlatego jesteśmy niezmiernie dumni, że wśród nagrodzonych znalazł się nauczyciel pracujący w naszej gminie. Serdecznie gratulujemy pani mgr Ilonie Ujmie i życzymy kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywania tak trudnej i odpowiedzialnej pracy.