do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

„Nasza wiedza - kluczem do Europy” - Erasmus+ w Łaźcu

07 października 2019
kategoria:
Kultura i Edukacja
 

„Nasza wiedza - kluczem do Europy” to nazwa projektu Erasmus+, który rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu. W projekcie bierze udział Pani Dyrektor Magdalena Wronkowska oraz osiem nauczycielek różnych przedmiotów. Do aplikowania w projekcie i napisania wniosku zachęciły nas liczne szkolenia informacyjne oferowane przez RODN WOM w Częstochowie, przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz uczestnictwo w projektach Erasmus+ innych szkół w gminie.

Wzięcie udziału w projekcie to szansa rozwoju zawodowego dla naszych nauczycieli, a dla lokalnego środowiska możliwość korzystania z placówki szkolnej, gdzie edukacja ma europejski wymiar. Ponadto udział w projekcie zagwarantuje uczniom możliwość rozwoju edukacyjnego, zwiększy szanse na uzyskiwanie przez nich lepszych wyników w uczeniu się oraz sprawi, że Europa stanie otworem przed nauczycielami, uczniami i mieszkańcami  Łaźca oraz Gminy Konopiska. Co więcej, mieszkańcy będą mieli szansę dostrzec wiele pozytywnych aspektów bycia członkiem Unii Europejskiej.

Głównym założeniem projektu jest zdobycie przez nauczycieli kompetencji interkulturowych i językowych w celu podniesienia jakości pracy naszej placówki. W związku z powyższym, grupa nauczycieli odbędzie dwutygodniowe kursy szkoleniowe na Malcie latem przyszłego roku, gdzie weźmie udział w kursie języka angielskiego oraz kursie z TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W celu dobrego przygotowania się do udziału w szkoleniu zagranicznym, nauczyciele zaczynają w październiku br. kurs przygotowawczy na poziomie komunikacyjnym, który będzie prowadzony przez RODN WOM w Częstochowie i  potrwa do czerwca przyszłego roku. Zostanie on całkowicie sfinansowany ze środków otrzymanych w ramach projektu Erasmus+. Istotną informacją jest tutaj również fakt, że w kursie wezmą udział wszyscy nauczyciele naszej szkoły oraz pani sekretarka, a więc nie tylko grupa docelowa.

Ponadto, aby aktywnie włączyć się we współpracę z innymi placówkami europejskimi, już w listopadzie ambasadorka e-twinning przeprowadzi szkolenie prezentujące, w jaki sposób korzystać z bogatej oferty szkoleniowej w celu podnoszenia kompetencji zawodowych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych z innymi placówkami edukacyjnymi.

Przed nami bardzo pracowity rok szkolny, dużo szkoleń, kursów no i oczywiście wyjazd na szkolenie za granicę. Do działania motywuje nas chęć zdobycia wiedzy na poziomie europejskim oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, aby nasza placówka niczym nie odbiegała od standardów europejskich, a uczniowie i rodzice mieli poczucie rozwoju i postępu o wymiarze europejskim.

Monika Wewiór - Mendrela