do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Projekt „Otwórz Drzwi”

13 czerwca 2019
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Od lipca 2019r. Placówka Wsparcia Dziennego Promyk, działająca w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach realizować będzie projekt socjalny pn. „Otwórz Drzwi”, na który uzyskała dofinansowanie w kwocie 29.504 zł w ramach konkursu „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku”.

W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta zajęć o:
- zajęcia z elementami socjoterapii;
- wyrównawcze zajęcia językowe – język angielski i język francuski;
- sensoplastykę, czyli plastykę w której wykorzystywane są wszystkie zmysły, a za materiały służą artykuły i barwniki spożywcze (np. ryż, kasze, makaron, mąka ziemniaczana itp.);
- zajęcia z psychologiem;
- aerobik;
- gimnastykę korekcyjną.

Ponadto dla dzieci i młodzieży, w szczególności z deficytami społecznymi lub z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w okresie wakacyjnym zostaną zorganizowane:
- wyjazd do ZOO w Chorzowie;
- 7-dniowy obóz leśny z elementami socjoterapii i profilaktyki uzależnień.

Już od lipca rodzice będą mogli skorzystać z indywidualnych porad terapeuty uzależnień oraz psychologa.

Zapisy na zajęcia prowadzone są w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk mieszczącej się w Hali Sportowej w Konopiskach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 511 199 778.

Jednocześnie informujemy, że od 21 czerwca Placówka Będzie czynna w godzinach 8.00 - 14.00.

Magdalena Badora
Kierownik GOPS Konopiska