do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Projekt „Poszerzamy horyzonty”

05 grudnia 2018
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Placówka Wsparcia Dziennego “Promyk” w Konopiskach realizuje projekt “Poszerzamy horyzonty”. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. W ramach powyższego projektu w Placówce odbywają się następujące zajęcia: warsztaty matematyczne, pracownia naukowo-techniczna, rytmika, zajęcia z edukacji międzykulturowej, warsztaty historyczno-kulturowe, zajęcia z języka niemieckiego, terapia integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami, warsztaty ekologiczne, warsztaty pisania, warsztaty teatralne, warsztaty filmowe, zajęcia rękodzielnicze, logorytmika dla dzieci z wadami wymowy.

Dla rodziców organizowane są spotkania ze specjalistami. Dotychczas odbyły się spotkania z pielęgniarką, terapeutką uzależnień, pedagogiem, dietetykiem, psychologiem. Odbędą się również spotkania z prawnikiem, pediatrą, seksuologiem.

Cały czas trwa rekrutacja uczestników na powyższe, bezpłatne zajęcia. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Większość zajęć jest przeznaczona dla dzieci w wieku 3-17 lat.

Więcej informacji pod numerem telefonu 511 199 778 lub w Placówce.

Justyna Imiołczyk
Koordynator projektu