do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

08 stycznia 2019
kategoria:
Urząd
 

Drodzy Mieszkańcy,

jesteśmy zobowiązani poinformować Was, że od 1 lutego 2019 r.  zmianie ulegnie wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Spowodowane jest to faktem, że firma obsługująca naszą gminę podniosła i to znacznie ceny za odbiór odpadów. Do grudnia 2018r. stawki za tonę dla wykonawcy zgodnie z umową zawartą w 2015r.  wynosiły 339zł/brutto/tona za odpady zmieszane i 79zł/brutto/tona za odpady segregowane.
Od stycznia 2019r. zgodnie z umową zawartą na 3 miesiące z firmą PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. , stawki wynoszą 620zł/brutto/tona za odpady zmieszane (wzrost o 100%) oraz 590zł/brutto/tona za odpady segregowane (wzrost o 700%). Firmy świadczące usługi  w zakresie odbioru odpadów komunalnych, podnoszą gminom stawki za odbiór odpadów komunalnych między innymi z uwagi na wzrost opłat marszałkowskich.  W roku 2018 stawki wynosiły 170zł za tonę odpadów segregowanych oraz 140zł za tonę odpadów niesegregowanych, w 2019r. ceny wzrosną odpowiednio do 220zł i 170zł, a w 2020 r. do 270zł i 270zł.

Obserwując rozstrzygnięcia przetargów na świadczenie usług odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych sąsiednich gmin na rok 2019 i lata następne, można zauważyć bardzo duży wzrost kwot stawek w formularzach ofertowych, ceny są nawet o 900% wyższe. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty systemu (samofinansować się), a dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem inwestycji jest niezgodne z prawem. Wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązujące stawki (których wysokość została ustalona w grudniu 2015r.) nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania opadami komunalnymi w gminie Konopiska.

W związku z powyższym zmuszeni jesteśmy podnieść opłaty. Nowe stawki będą wynosiły: za odpady segregowane za osobę za miesiąc, w zależności od ilości osób zamieszkujących: 1-4 os  - 14,50zł, 5-7 os -  13 zł, 8 i więcej osób 12 zł, natomiast za odpady niesegregowane adekwatnie 30zł, 27zł, 25zł. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji, każdy właściciel nieruchomości zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.