do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Zawiadomienie

06 listopada 2019
kategoria:
Urząd

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia:
12 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 12.30
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopiskach odbędzie się:
XIV sesja Rady Gminy Konopiska

 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Konopiska.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska
/-/  Edward Bałdyga