do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ważna informacja w sprawie komunikacji na terenie Gminy Konopiska

14 marca 2018
kategoria:
Urząd

Konopiska, dn. 14.03.2018r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

            W związku z reorganizacją komunikacji na terenie Gminy Konopiska, odpowiadając na petycje, wnioski i zapotrzebowanie transportowe mieszkańców uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym firma GTV BUS wystąpiła do MZDiT o zgodę na zatrzymywanie się na przystankach w Częstochowie od Dźbowa do Częstochowa Focha. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia firma będzie ubiegała się o zezwolenie wydawane przez Prezydenta Miasta Częstochowa na uruchomienie bezpośrednich połączeń do Częstochowa ul. Focha.

            Powyższa sytuacja jest spowodowana faktem, że zarząd firmy PKS Częstochowa planuje zaprzestanie i dokonuje wygaszania zezwoleń dla linii z Częstochowy na teren Gminy Konopiska. W zamyśle planowany transport gminny miał być uzupełnieniem siatki bezpośrednich połączeń realizowanych przez PKS Częstochowa. W swoich wypowiedziach Pan Prezes podkreślał, że utrzyma w naszej gminie kursy rentowne, słusznie argumentując, że podróżni będą mieli wybór przewoźnika. W nawiązaniu do tego argumentu podróżny miał mieć prawo wyboru – albo podróżuje do Częstochowy taniej, częściej, ale z przesiadką na komunikację miejską w Dźbowie lub Wąsoszu, albo alternatywnie, miał mieć prawo wyboru podróżowania bezpośrednio kursami PKS-u, które miały być zgodnie z informacjami od Pana Prezesa w dalszym ciągu realizowane. W ostatnich dniach PKS Częstochowa w sposób nagły i zaskakujący poinformował, że zaprzestaje obsługi wszystkich kursów i będzie ubiegał się  o wygaszenie zezwoleń.

            W związku z powyższym informuję mieszkańców gminy, że od dnia 26 marca, aby nie zaburzyć ciągłości komunikacji przejazdy będą realizowane według zamysłu z przesiadką w Dźbowie lub Wąsoszu. Natomiast z chwilą uzyskania stosownych zezwoleń gmina zamierza wprowadzić komunikację, według poniższego harmonogramu.

            Komunikacja po uzyskaniu zezwoleń będzie wyglądała następująco:

            linia 101 Częstochowa Focha – Dźbów – Wygoda – Konopiska – Kopalnia – Aleksandria – Kopalnia – Konopiska – Wygoda – Dźbów – Częstochowa Focha. Linia ta będzie w dni nauki szkolnej w kursach szczytowych obsługiwana taborem o pojemności na 90 osób.

            linia 102 Konopiska – Jamki – Kowale – Leśniaki – Korzonek – Konopiska (w Konopiskach Rynek skomunikowana przesiadka na linię 101 z Aleksandrii – czas oczekiwania na przesiadkę 3 minuty we wszystkich kursach. Ponadto w dni nauki szkolnej młodzież zostanie z tych miejscowości dowieziona bezpośrednio do Częstochowy Focha bez przesiadki na godzinę 8.00.

Uwaga – połączenia linią 102 zgodnie z wolą mieszkańców uzyska przysiółek Kowale.

W niedzielę zgodnie z sugestiami mieszkańców linia 102 będzie umożliwiała dojazd i odwóz wiernych do kościoła w Konopiskach.

            linia 104 Hutki OSP – Rększowice – Łaziec – Wąsosz – Wygoda Skrzyżowanie – Konopiska (w Wygoda Skrzyżowanie bezpośrednia, skomunikowana przesiadka z linią 101 z Aleksandrii do Częstochowy). Ponadto w dni nauki szkolnej młodzież zostanie z w/w miejscowości dowieziona do Częstochowy Focha bezpośrednio bez przesiadki na g. 8.00 i 9.00.

            W przypadku dużego zainteresowania podróżnych linią 102 i 104 przewiduje się zwiększenie częstotliwości bezpośrednich połączeń z Częstochową.

            Z uwagi na to, że PKS Częstochowa złożył podanie o wygaszenie wszystkich linii procedury związane z uzyskaniem zezwoleń powinny odbyć się szybciej – ponieważ do tej pory przewoźnika GTV BUS z punktu formalnego blokował rozkład PKS Częstochowa – nie mogły pokrywać się godziny odjazdów autobusów.

PONADTO INFORMUJĘ, ŻE Z CHWILĄ UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA WJAZD DO CZĘSTOCHOWY FOCHA KOMUNIKACJA NA TERENIE GMINY KONOPISKA BĘDZIE DARMOWA, CO ZNACZĄCO POWINNO SIĘ PRZYCZYNIĆ DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY PRZEWOZOWEJ.

            Bilet należy nabywać tylko do i z Częstochowy w autobusie linii 101. Cena biletu normalnego jednorazowego na trasie Gmina Konopiska (dowolne sołectwo) – Częstochowa to kwota 4,50 zł, miesięczny normalny 141 zł., szkolny 71.91 zł., studencki 69.09 zł.

Szanowni Mieszkańcy,

            Zdaję sobie doskonale sprawę, że w ostatnich miesiącach dyskusja na temat komunikacji na terenie naszej gminy była przedmiotem ostrej wymiany zdań i powodowała dużo napięć społecznych.

            Ruszamy 26 marca, póki co do Dźbowa i Wąsosza. Mam nadzieję, że czas na uzyskanie pozwoleń na pozostałe przystanki na terenie miasta Częstochowa oraz uzyskanie zezwolenia nie będzie długi, a mieszkańcy będą usatysfakcjonowani z jakości nowego przewoźnika, większej ilości kursów, darmowej komunikacji w Gminie i tańszych biletów do Częstochowy.

            Równocześnie informuję, że bilety miesięczne będzie można nabywać na dworcu PKP  w Częstochowie, gdzie firma GTV BUS w najbliższym czasie będzie otwierała swoje biuro.

            Zgodnie z zapewnieniami przewoźnika nad całością ruchu będzie czuwał dyżurny ruchu w godzinach od 4.00 do 21.00. Ponadto każdy z autokarów jest wyposażony w system nawigacji satelitarnej, który umożliwia sprawność zarządzania taborem oraz koordynację przesiadek.

            W najbliższym czasie przedstawicie firmy przewozowej GTV BUS wyrażają chęć spotkania z mieszkańcami gminy, radnymi i sołtysami poszczególnych sołectw celem wspólnego omówienia udoskonalenia oferty przewozowej.

            Ponadto informuję, że po uzyskaniu zezwoleń i uporządkowaniu komunikacji bezpośredniej  z Częstochową, będziemy starali się o uruchomienie bezpośredniej linii z Konopisk do Blachowni, która umożliwi dojazd do tamtejszego szpitala.

            Rozkłady jazdy tabliczek rozkładowych z poszczególnych sołectw i z Częstochowa Focha zostaną podane w dniu jutrzejszym.                                                                        

Wójt Gminy Konopiska – Jerzy Żurek