do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ważna informacja w sprawie komunikacji na terenie Gminy Konopiska

14 marca 2018
kategoria:
Urząd

Konopiska, dn. 14.03.2018r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopiska,

            W związku z reorganizacją komunikacji na terenie Gminy Konopiska, odpowiadając na petycje, wnioski i zapotrzebowanie transportowe mieszkańców uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym firma GTV BUS wystąpiła do MZDiT o zgodę na zatrzymywanie się na przystankach w Częstochowie od Dźbowa do Częstochowa Focha. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia firma będzie ubiegała się o zezwolenie wydawane przez Prezydenta Miasta Częstochowa na uruchomienie bezpośrednich połączeń do Częstochowa ul. Focha.

            Powyższa sytuacja jest spowodowana faktem, że zarząd firmy PKS Częstochowa planuje zaprzestanie i dokonuje wygaszania zezwoleń dla linii z Częstochowy na teren Gminy Konopiska. W zamyśle planowany transport gminny miał być uzupełnieniem siatki bezpośrednich połączeń realizowanych przez PKS Częstochowa. W swoich wypowiedziach Pan Prezes podkreślał, że utrzyma w naszej gminie kursy rentowne, słusznie argumentując, że podróżni będą mieli wybór przewoźnika. W nawiązaniu do tego argumentu podróżny miał mieć prawo wyboru – albo podróżuje do Częstochowy taniej, częściej, ale z przesiadką na komunikację miejską w Dźbowie lub Wąsoszu, albo alternatywnie, miał mieć prawo wyboru podróżowania bezpośrednio kursami PKS-u, które miały być zgodnie z informacjami od Pana Prezesa w dalszym ciągu realizowane. W ostatnich dniach PKS Częstochowa w sposób nagły i zaskakujący poinformował, że zaprzestaje obsługi wszystkich kursów i będzie ubiegał się  o wygaszenie zezwoleń.

            W związku z powyższym informuję mieszkańców gminy, że od dnia 26 marca, aby nie zaburzyć ciągłości komunikacji przejazdy będą realizowane według zamysłu z przesiadką w Dźbowie lub Wąsoszu. Natomiast z chwilą uzyskania stosownych zezwoleń gmina zamierza wprowadzić komunikację, według poniższego harmonogramu.

            Komunikacja po uzyskaniu zezwoleń będzie wyglądała następująco:

            linia 101 Częstochowa Focha – Dźbów – Wygoda – Konopiska – Kopalnia – Aleksandria – Kopalnia – Konopiska – Wygoda – Dźbów – Częstochowa Focha. Linia ta będzie w dni nauki szkolnej w kursach szczytowych obsługiwana taborem o pojemności na 90 osób.

            linia 102 Konopiska – Jamki – Kowale – Leśniaki – Korzonek – Konopiska (w Konopiskach Rynek skomunikowana przesiadka na linię 101 z Aleksandrii – czas oczekiwania na przesiadkę 3 minuty we wszystkich kursach. Ponadto w dni nauki szkolnej młodzież zostanie z tych miejscowości dowieziona bezpośrednio do Częstochowy Focha bez przesiadki na godzinę 8.00.

Uwaga – połączenia linią 102 zgodnie z wolą mieszkańców uzyska przysiółek Kowale.

W niedzielę zgodnie z sugestiami mieszkańców linia 102 będzie umożliwiała dojazd i odwóz wiernych do kościoła w Konopiskach.

            linia 104 Hutki OSP – Rększowice – Łaziec – Wąsosz – Wygoda Skrzyżowanie – Konopiska (w Wygoda Skrzyżowanie bezpośrednia, skomunikowana przesiadka z linią 101 z Aleksandrii do Częstochowy). Ponadto w dni nauki szkolnej młodzież zostanie z w/w miejscowości dowieziona do Częstochowy Focha bezpośrednio bez przesiadki na g. 8.00 i 9.00.

            W przypadku dużego zainteresowania podróżnych linią 102 i 104 przewiduje się zwiększenie częstotliwości bezpośrednich połączeń z Częstochową.

            Z uwagi na to, że PKS Częstochowa złożył podanie o wygaszenie wszystkich linii procedury związane z uzyskaniem zezwoleń powinny odbyć się szybciej – ponieważ do tej pory przewoźnika GTV BUS z punktu formalnego blokował rozkład PKS Częstochowa – nie mogły pokrywać się godziny odjazdów autobusów.

PONADTO INFORMUJĘ, ŻE Z CHWILĄ UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA WJAZD DO CZĘSTOCHOWY FOCHA KOMUNIKACJA NA TERENIE GMINY KONOPISKA BĘDZIE DARMOWA, CO ZNACZĄCO POWINNO SIĘ PRZYCZYNIĆ DO ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI OFERTY PRZEWOZOWEJ.

            Bilet należy nabywać tylko do i z Częstochowy w autobusie linii 101. Cena biletu normalnego jednorazowego na trasie Gmina Konopiska (dowolne sołectwo) – Częstochowa to kwota 4,50 zł, miesięczny normalny 141 zł., szkolny 71.91 zł., studencki 69.09 zł.

Szanowni Mieszkańcy,

            Zdaję sobie doskonale sprawę, że w ostatnich miesiącach dyskusja na temat komunikacji na terenie naszej gminy była przedmiotem ostrej wymiany zdań i powodowała dużo napięć społecznych.

            Ruszamy 26 marca, póki co do Dźbowa i Wąsosza. Mam nadzieję, że czas na uzyskanie pozwoleń na pozostałe przystanki na terenie miasta Częstochowa oraz uzyskanie zezwolenia nie będzie długi, a mieszkańcy będą usatysfakcjonowani z jakości nowego przewoźnika, większej ilości kursów, darmowej komunikacji w Gminie i tańszych biletów do Częstochowy.

            Równocześnie informuję, że bilety miesięczne będzie można nabywać na dworcu PKP  w Częstochowie, gdzie firma GTV BUS w najbliższym czasie będzie otwierała swoje biuro.

            Zgodnie z zapewnieniami przewoźnika nad całością ruchu będzie czuwał dyżurny ruchu w godzinach od 4.00 do 21.00. Ponadto każdy z autokarów jest wyposażony w system nawigacji satelitarnej, który umożliwia sprawność zarządzania taborem oraz koordynację przesiadek.

            W najbliższym czasie przedstawicie firmy przewozowej GTV BUS wyrażają chęć spotkania z mieszkańcami gminy, radnymi i sołtysami poszczególnych sołectw celem wspólnego omówienia udoskonalenia oferty przewozowej.

            Ponadto informuję, że po uzyskaniu zezwoleń i uporządkowaniu komunikacji bezpośredniej  z Częstochową, będziemy starali się o uruchomienie bezpośredniej linii z Konopisk do Blachowni, która umożliwi dojazd do tamtejszego szpitala.

            Rozkłady jazdy tabliczek rozkładowych z poszczególnych sołectw i z Częstochowa Focha zostaną podane w dniu jutrzejszym.                                                                        

Wójt Gminy Konopiska – Jerzy Żurek