do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska

29 sierpnia 2019
kategoria:
Urząd
 

Zgodnie z Uchwałą Nr 77/IX/2019  Rady Gminy Konopiska z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska (Dz. Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 4607) stypendium może zostać przyznane uczniowi pobierającemu naukę w szkole na terenie Gminy Konopiska, który w danym roku szkolnym:

1) został laureatem bądź finalistą konkursu bądź olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub  w przypadku ucznia zdającego egzamin ósmoklasisty uzyskał 100% punktów do zdobycia z co najmniej jednego przedmiotu obowiązkowego,

oraz

2) uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5.

Konkurs oraz olimpiada, o których mowa organizowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz 125 z późn. zm.) 

Wniosek można złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska bądź wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska).

Termin składania wniosków upływa 15 września każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym. 

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Konopiska, piętro - pokój nr 5.
Osoba do kontaktu Agnieszka Rokosa tel. 34 3282057 wew. 26

kategoria: Powiązane pliki [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Wniosek o udzielenie stypendium 19-08-29 11:59 17.84KB pobierz plik: Wniosek o udzielenie stypendium
pdf Wniosek o udzielenie stypendium 19-08-29 11:59 83.93KB pobierz plik: Wniosek o udzielenie stypendium
pdf Uchwała 77/IX/2019 ws. przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium 19-08-29 12:00 225.38KB pobierz plik: Uchwała 77/IX/2019 ws. przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium
pdf Uchwała 92/X/2019 ws. zmiany Regulaminu udzielania stypendium 19-08-29 12:00 203.55KB pobierz plik: Uchwała 92/X/2019 ws. zmiany Regulaminu udzielania stypendium