do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ranking Samorządów RP 2019

12 października 2019
kategoria:
Urząd
 

Gmina Konopiska jest jedyną gminą z terenu powiatu częstochowskiego oraz jedną z 10 gmin z terenu woj. śląskiego, które znalazły się w ścisłej czołówce tegorocznego Rankingu w kat. gminy wiejskie, najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w Polsce. Znalazła się w pierwszej 50. Od wielu lat Gmina Konopiska plasuje się w ścisłej czołówce gmin. Tegoroczny wynik – 43 miejsce nadal potwierdza doskonałą politykę trwałego, zrównoważonego rozwoju. Ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych  w  kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W kategoriach tj. „Jakość Zarządzania” oraz „Trwałość społeczna” uzyskaliśmy bardzo wysoką punktację. W tych kategoriach oceniana jest efektywność działań samorządów na polu zarządzania, wydatków na transport publiczny, edukację, kulturę oraz w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jeszcze wyższe, ogólne notowania uzyskalibyśmy,  gdybyśmy mieli możliwość wybudowania oczyszczalni ścieków komunalnych z RPO WSL na lata 2014 -2020. Gmina była zdecydowana podjąć się wykonania i inwestowania w ten projekt (wkład własny Gminy Konopiska 3,5 mln zł). Niestety całkowity koszt budowy  9,6 mln zł, według instytucji oceniającej, nie był współmierny z ilością przyłączy do posesji czyli planowanych odbiorców danego przedsięwzięcia. Wniosek odrzucono. Wybudowanie oczyszczalni dałoby nam możliwość zdobycia dodatkowych punktów w kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa” , jak również w kategorii „trwałość środowiskowa”, gdzie otrzymaliśmy m.in. punkty za dofinansowania do wymiany pieców.

Zasady Rankingu Samorządów określa niezależna Kapituła pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, b. premiera RP.

Źródłem danych wykorzystywanych do tworzenia Rankingu Samorządów są publicznie dostępne bazy danych GUS i Ministerstwa Finansów oraz informacje udzielone przez samorządy w specjalnej e-ankiecie. Łącznie ocenianych jest około 50 wskaźników.

Finałowa gala Rankingu Samorządów 2019 odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

UG Konopiska