do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

POTWIERDZENIE DOBREGO ZARZĄDZANIA GMINĄ PRZEZ NIEZALEŻNE GREMIUM. 22 miejsce w Rankingu Samorządów RP

09 października 2018
kategoria:
Urząd
 

POTWIERDZENIE DOBREGO ZARZĄDZANIA GMINĄ PRZEZ NIEZALEŻNE GREMIUM
22 miejsce w Rankingu Samorządów RP

Szanowni Państwo!
Pragniemy poinformować, że Gmina Konopiska po raz kolejny znalazła się w ścisłej czołówce najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Wysokie 22 miejsce jest potwierdzeniem i odzwierciedleniem stabilnej i odpowiedzialnej polityki wewnętrznej gminy.

„W czasie mojej kadencji Gmina Konopiska powróciła „na salony” i w dalszym ciągu utrzymuje swą pozycję wśród najlepszych gmin, zdobywając 18 miejsce w roku 2017 i 22 miejsce w roku 2018. Cieszy mnie, że nasze dotychczasowe działania zostały pozytywnie ocenione przez niezależne, opiniotwórcze gremium – kapitułę Rankingu Samorządów pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.” – powiedział Wójt Jerzy Żurek „Fakt utrzymywania się w czołówce najlepszych gmin wiejskich w Polsce dowodzi, że nasze decyzje podejmowane są z uwzględnieniem świadomej, odpowiedzialnej polityki finansowej i mają rzeczywisty wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Jesteśmy blisko naszych mieszkańców i problemów naszej lokalnej społeczności. To procentuje we wszystkich późniejszych działaniach. Dbałość o rozwój i dobre imię Gminy Konopiska jest dla mnie sprawą priorytetową” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.

Gmina Konopiska zdobyła 1 miejsce w powiecie częstochowskim, 5 miejsce w woj. śląskim i 22 miejsce w Polsce, (na 1500 gmin wiejskich objętych rankingiem) w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

W obszarze trwałości ekonomiczno – finansowej, kapituła rankingu brała pod uwagę m.in. dynamikę: dochodów własnych podatkowych, pozostałych dochodów własnych, wydatków majątkowych, wydatków na drogi, wartość wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną w relacji do dochodów z podatku od nieruchomości i z majątku.

W obszarze trwałości społecznej brano pod uwagę m.in.: dynamikę wydatków majątkowych na infrastrukturę techniczną (oświata, kultura, pomoc społeczna), dynamikę wydatków na transport publiczny, to czy samorząd zapewnia nieodpłatny transport publiczny dla młodzieży szkolnej lub dla innych grup społecznych, dynamikę wydatków na oświatę, wartość wydatków bieżących na pomoc społeczną w przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy społecznej.

W obszarze trwałości środowiskowej wzięto pod uwagę m.in. wartość wydatków majątkowych na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną, wartość wydatków (z budżetu samorządowego i zewnętrznych źródeł) na wsparcie wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje OZE, odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci kanalizacyjnej do korzystających z sieci wodociągowej.

Organizatorem Rankingu Samorządów (powstającego już 15 lat)jest dziennik „Rzeczpospolita”. Cele, zasady oraz kryteria oceny ustalane są przez niezależną kapitułę pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka. Zestawienie przygotowywane jest w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Podstawowym celem zestawienia jest próba oceny jakości lokalnego rozwoju. Źródłem danych wykorzystanych w zestawieniu są ogólnodostępne  informacje publiczne zawarte w bazie GUS i Ministerstwa Finansów, a także odpowiedzi udzielone przez samorządy na pytanie ankietowe (przesłane on-line przez organizatorów konkursu). Na kryterium oceny końcowej wpływa 50 wskaźników i szczegółowych pytań, dotyczących działań samorządów w kluczowych obszarach. (źródło, foto: https://rankingsamorzadow.pl/files/ranking-samorzadow-2018.pdf)

WIĘCEJ O RANKINGU SAMORZĄDÓW TUTAJ

UG Konopiska