do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO!

19 lutego 2018
kategoria:
Urząd
 

W sobotę 17 lutego w Filharmonii im. Bronisława Hubermana w Częstochowie zostały wręczone Statuetki Starosty „Za zasługi dla Powiatu Częstochowskiego”.
Laureatem Statuetki w kat. „Samorządność i Przedsiębiorczość” został Wójt Gminy Konopiska p. Jerzy Żurek, natomiast w kat. „Osobowość/Instytucja Roku” Statuetką uhonorowano Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”.
Gratulujemy!

Wspaniała uroczystość z udziałem dostojnych gości  odbyła się po raz siedemnasty. Kapituła konkursu  nominowała do nagrody 18 kandydatów. Nagrody laureatom wręczali: Starosta Powiatu Częstochowskiego p. Krzysztof Smela oraz Przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Kubat.

Jerzy Żurek sprawuje funkcję Wójta Gminy Konopiska od roku 2014. Doskonałe zarządzanie gminą przez Wójta Jerzego Żurka zostało nagrodzone podczas XIII Edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w 2017 r., gdzie Gmina Konopiska zajęła 1 miejsce w powiecie częstochowskim, 3 miejsce na Śląsku i 18 miejsce w Polsce (spośród prawie 1,6 tys. podmiotów).

Z samorządem związany był również w latach 2002 - 2008, w których sprawował stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Konopiska. Jest Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Konopiskach oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Częstochowie.

Od roku 2014, w którym objął funkcję wójta - Gmina Konopiska nadal rozwija się prężnie, proponując długoletnim oraz nowym mieszkańcom życie w komfortowych, przyjaznych warunkach.

Trzy lata rządów Wójta Jerzego Żurka to szereg nowych inwestycji oraz rozbudowa infrastruktury drogowej, modernizacje i budowy obiektów oraz zmniejszenie zadłużenia gminy. Jednym z najważniejszych, strategicznych zadań na początku kadencji było uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy. Bardzo ważną i istotną inwestycją była budowa nowej wozowni dla OSP w Aleksandrii oraz termomodernizacja budynków OSP Konopiska oraz OSP Wąsosz – Łaziec. Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN dla OSP w Rększowicach. Przeprowadzono modernizację świetlic środowiskowych, zakupiono i zamontowano windę zewnętrzną dla budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, wybudowano ogólnodostępne boiska trawiaste w Kopalni i Łaźcu. Wyremontowano również elewację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Konopiskach. W okresie trzech lat dotychczasowej kadencji zrealizowano budowy dróg gminnych, modernizacje i przebudowy dróg istniejących, mostów, budowy chodników i ciągów pieszo – rowerowych. W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego planuje się montaż instalacji OZE w prywatnych domach na terenie Gminy Konopiska. Wszelkie, podejmowane dotychczas działania przez Wójta Gminy Konopiska Jerzego Żurka mają na celu podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawienie funkcjonalności i estetyki obiektów oraz dalszy rozwój gminy – w trosce o zapobieganie jej stagnacji. Jest to okres różnorodności i obfitości inwestycji.

Praca w samorządzie nie składa się jednak wyłącznie z realizacji inwestycji. Bardzo ważnym elementem lokalnego życia, dla Wójta Jerzego Żurka, jest również integracja społeczeństwa poprzez realizację różnorodnych projektów i imprez m.in.: „Utworzenie nowej ścieżki przyrodniczej oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Konopiska poprzez rozwój infrastruktury edukacji przyrodniczej na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, „Symfoniczne Koncerty Edukacyjne”, „Przekazanie lokalnych tradycji młodemu pokoleniu mieszkańców gminy Konopiska poprzez spotkania warsztatowe międzypokoleniowe” (dofinansowane przez Fundację Banku Zachodniego WBK), „Edukacja dla bezpieczeństwa osób starszych (seniorów) w województwie śląskim w 2017 roku” (we współpracy z Instytutem Przedsiębiorczości z Chorzowa”),  „Koncerty Noworoczne Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach” z towarzyszeniem gwiazd polskiej estrady – rozrywkowej i operetkowej.

W minionym roku, w Gminie Konopiska zorganizowano około 100 wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Do największych można zaliczyć międzynarodowe zawody w paraolimpijskiej dyscyplinie BOCCIA, Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, Mistrzostwa Polski FSR Modeli Pływających czy Turniej Piłkarski DEICHMANN. Przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano projekt „Kulturalnie Niehermetyczni. Budowa lokalnej platformy kultury”, w której udział wzięło ponad 1500 mieszkańców Gminy Konopiska.

Wójt Jerzy Żurek w pracy samorządowej wykazuje się zaangażowaniem, skutecznością i umiejętnością współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, lokalnymi liderami i mieszkańcami. Cechuje go także otwartość na rozwój przedsiębiorstw i lokalnych inicjatyw nastawionych m.in. na edukację i turystykę oraz patrzenie w przyszłość - poparte właściwym planowaniem nowych przedsięwzięć. Dobrze prowadzona, właściwa polityka finansowa stała się gwarantem bezpieczeństwa i stabilności samorządu, co doceniono m.in. w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

 

Stowarzyszenie "Prometeus" od lat zaangażowane jest w działalność na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym ruchowo podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Przyczynia się do podnoszenia świadomości społecznej oraz integracji osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi. Działalność zarządu stowarzyszenia pod kierownictwem prezesa Waldemara Trószyńskiego ma na celu przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz przede wszystkim rozwój i popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych. Od 2010 roku organizuje Międzynarodowe Integracyjne Zawody Paraolimpijskie w Boccia "Prometeus-Cup", które od 2017 r. zyskały rangę zawodów ELIMINACJI DO MISTRZOSTW POLSKI. Zawodnicy reprezentujący "PROMETEUS" występowali również w Śląskiej Lidze Boccia oraz promowali swoją dyscyplinę podczas "Olimpiady Razem". Stowarzyszenie było organizatorem w 2011 r. koncertu pn. "Tacy sami, uczymy się, bawimy i gramy", podczas którego wystąpili laureaci XV Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej. Za swą działalność Stowarzyszenie "Prometeus" otrzymało Statuetkę Wójta Gminy Konopiska "Za wybitne zasługi dla Gminy Konopiska". Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół posiada certyfikat poświadczający, iż znajduje się w zaszczytnym gronie współtwórców kampanii pn. "Postaw na rodzinę". ”PROMETEUS” w ramach projektu prowadził zajęcia z muzykoterapii, choreoterapii, artterapii, łucznictwa, hipoterapii, zajęcia dla opiekunów z udziałem seksuologa, psychologa, onkologa, rehabilitanta. Nadal prowadzone są zajęcia z bocci, choreoterapii, artterapii, muzykotrapii i zajęcia  sensoryczne.

Podczas wakacji członkowie Stowarzyszenia „Prometeus” uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym w OWR Contessa w Dziwnówku - zorganizowanym przez zarząd „Prometeusa”.

Podopieczni Stowarzyszenia biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych – chętnie prezentując szerokiej publiczności swe umiejętności artystyczne.

W maju 2017r. Stowarzyszenie zorganizowało VI Międzynarodowy Turniej Boccia „Prometeus Cup 2017” – Eliminacje do Mistrzostw Polski, w grudniu po raz kolejny imprezę pod nazwą „Międzynarodowy Turniej Boccia Prometeus Cup 2017 Open”.

Pod względem sportowym rok 2017 dla „Prometeusa” był bardzo pracowity, a zawodnicy wracali do Konopisk z licznymi sukcesami.

Oto najważniejsze z nich:
VI Międzynarodowy Turniej Boccia „Prometeus Cup 2017” ELIMINACJE DO MISTRZOSTW POLSKI
I miejsce Stasiak Rafał kat. BC5
IV miejsce Bednarek Zbigniew kat. BC3 
Międzynarodowy Turniej „Boccia Tatra Cup” Słowacja
IV miejsce Wojciech Lamch kat. BC 1
Świętokrzyski Mini Maraton Bocci z udziałem zawodników kadry narodowej
III miejsce Stasiak Rafał
I Ogólnopolski Turniej Boccia o Puchar Sławy
II miejsce drużynowo: Paulina Socha, Majka Trószyńska, Adam Cichoń oraz Beata Matuszewska, Mariusz Cierpiał, Zdzisława Matuszewska i Agnieszka Majdzik
II Integracyjny Wojewódzki Turniej Boccia o Puchar Burmistrza Miechowa
I miejsce drużynowo: Paulina Socha, Adam Cichoń, Dawid Jabłoński
IV miejsce drużynowo: Krzysztof Górniak, Agnieszka Majdzik, Beata Matuszewska
II Eliminacyjny Turniej do Mistrzostw Polski 2017 - Zamość
I miejsce w kat. BC5 Rafał Stasiak
II miejsce w kat. BC1 Wojciech Lamch
III miejsce w kat. BC3 Zbigniew Bednarek
IV miejsce w kat. BC5 Łukasz Sudoł
VII Ogólnopolskie Zawody Niepełnosprawnych w BOCCI - Drzonków
Kat. BC3
II miejsce Zbigniew Bednarek
II miejsce drużynowo: Majka Trószyńska Rafał Stasiak, Wojciech Lamch.
Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Bocci – Skoki
Kategoria BC1
I miejsce Wojciech Lamch
Kategoria BC3
III miejsce Zbigniew Bednarek
Kategoria BC5 2
II miejsce Rafał Stasiak,
III miejsce Łukasz Sudoł
I INTEGRACYJNE ZAWODY BOCCI pod patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca
I miejsce drużynowo: Paulina Socha Dawid Jabłoński i Adam Cichoń
II miejsce drużynowo: Agnieszka Majdzik, Krzysztof Górniak i Beata Matuszewska
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ Boccia „Prometeus - Cup 2017OPEN”  – Konopiska
Kat. BC1 I miejsce Wojciech Lamch
Kat. BC2 II miejsce Mariusz Cierpiał
Kat. BC5 II miejsce Rafał Stasiak
Kat. BC3 III miejsce Zbigniew Bednarek
Kat. OPEN III miejsce Wojciech Lamch
Finał Mistrzostw Polski – Głogów
I miejsce - Drużynowe Zawody Integracyjne: Maja Trószyńska, Paulina Socha, Nina Pyrkosz
Kat. BC1 II miejsce Wojciech Lamch asystent Iwona Lamch
Kat. BC5 II miejsce Stasiak Rafał
Kat. BC3 III miejsce Bednarek Zbigniew asystent Anna Stasiak


 

 

 • 1
 • 2