do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

13 września 2019
kategoria:
Urząd
 

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Konopiskach zapisanych w KW 61329 przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod różnorodną działalność gospodarczą oraz w części nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Są to nieruchomości : 

 -Pierwsza składająca się z działek nr 2406/25 i 2406/26 o łącznej pow. 9.691 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi  510.000,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi  25.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi   535.000,00 zł.

-Druga składająca się z działek nr 2406/27 i 2406/28 o łącznej pow. 9.548 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi   512.000,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 20.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi 532.000,00 zł.

-Trzecia składająca się z działek nr 2406/23 i 2406/24 o łącznej pow. 9.794 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi  460,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 30.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi 490.000 ,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5. 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy        w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 14.10.2019 r. Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 23.10.2019 r. bez odsetek. 

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405