do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Ogłoszenie o przetargu

13 września 2019
kategoria:
Urząd
 

Wójt Gminy Konopiska ogłasza pierwszy  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości położonych w Konopiskach zapisanych w KW 61329 przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod różnorodną działalność gospodarczą oraz w części nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Są to nieruchomości : 

 -Pierwsza składająca się z działek nr 2406/25 i 2406/26 o łącznej pow. 9.691 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi  510.000,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi  25.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi   535.000,00 zł.

-Druga składająca się z działek nr 2406/27 i 2406/28 o łącznej pow. 9.548 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi   512.000,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 20.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi 532.000,00 zł.

-Trzecia składająca się z działek nr 2406/23 i 2406/24 o łącznej pow. 9.794 m 2

Cena wywoławcza terenów przeznaczonych pod różnorodną działalność gospodarczą wynosi  460,00 zł. netto

Cena wywoławcza terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 30.000,00 zł. / bez podatku VAT/

Ogółem cena wywoławcza wynosi 490.000 ,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 11,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach przy ul. Lipowej 5. 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy        w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 14.10.2019 r. Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów nastąpi w dniu 23.10.2019 r. bez odsetek. 

Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Bliższe informacje ( pokój nr 2 parter ) tel. 0-34 32 – 82 – 405