do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Obwieszczenie

12 2020
kategoria:
Urząd

Konopiska, dnia 12.02.2020r.
GR.6733.10.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 10 KPA zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Stąpor  została wydana w dniu 12.02.2020r. decyzja nr CP 3/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanału deszczowego odwadniającego zlewnie w miejscowości Konopiska na dz. nr ewid. 1662, 2656 obręb Konopiska oraz 35/107, 35/108 obręb Jamki. 

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5), pokój 2 (parter) w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 7:00 – 17:00).